یک طلبه

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «موسسه فقه القضا آقای لاریجانی موسسه فقه القضا آقای مقتدایی» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

موسسات قم

موسسات قم

در قم شاید صد ها موسسه باشد

اما بعضی معروف تر هستند

موسسه امام خمینی آقای مصباح

موسسه فقه القضا آقای لاریجانی

موسسه فقه القضا آقای مقتدایی

موسسه کلام آقای سبحانی

و....

باید درست انتخاب کرد

  • یک دوست